Sociālā rehabilitācija institūcijā personām ar funkcionāliem traucējumiem (Skrundas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Skrundas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums tiek sniegts, lai pēc individuāla sociālās rehabilitācijas plāna nodrošinātu kompleksu pasākumu kopumu, kas palīdz iemācīties sadzīvot ar funkcionāliem traucējumiem, veicinot zaudēto prasmju apgūšanu vai atjaunošanu, palīdzot personai integrēties sabiedrībā un darba tirgū.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionāliem traucējumiem.
Termiņš:
Pakalpojumu piešķir saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas, ja likumā nav noteikts citādi.

Pamatojoties uz 27.09.2007. Iesnieguma likuma, kurš stājas spēkā 01.01.2008., 5. panta, 3. punkts.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Skrundas novada P/A “Sociālais dienests” lēmumus par sociālā pabalsta piešķiršanu vai atteikumu var apstrīdēt Skrundas novada domē.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Skrundas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas novads, LV-3326
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.24.