Pašvaldības atbalsts personām ar invalidāti, transporta izdevumu kompensēšanai
Izvēlētā organizācija: Vecumnieku novada dome
Īss apraksts:
Pabalstu ir tiesības saņemt personas ar invaliditāti un funkcionāliem traucējumiem ārstniecības iestādes apmeklējumam.  Pabalsta apmērs ir 75 euro gadā. Pabalsta apmērs nieru dialīzes un onkoloģijas pacientiem ir 150  euro gadā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām un maznodrošinātām personām, invalīdiem un personām ar funkcionāliem traucējumiem ārstniecības iestādes apmeklējumam.
Termiņš:
Pabalstu var saņemt mēneša laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā dienesta lēmumu par piešķirto pabalstu vai atteikumu piešķirt pabalstu var apstrīdēt pie Sociālā dienesta vadītāja.
Atgādinājums
Persona iesniegumam pievieno dokumentus, kas pamato pabalsta saņemšanas tiesiskumu.
Brīdinājums
Personai var lūgt uzrādīt citus ar pabalsta sniegšanas izvērtēšanu saistītus dokumentus.
Normatīvie akti
Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti
(Vecumnieku novada Dome; noteikumi; 5; 2019.07.31.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Vecumnieku novada dome
Kontaktinformācija: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.13.