Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionālo traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Jūrmalas profesionālajā vidusskolā un Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžā var iegūt profesionālo pamatizglītību, profesionālo vidējo izglītību, 1.līmeņa augstāko izglītību, kā arī pārkvalificēties īslaicīgās programmās profesionālajai pilnveidei un tālākizglītībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt personas ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti, kurām ir Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes noteikšanu ar norādi par pakalpojuma nepieciešamību.
Termiņš:
Pakalpojuma ilgums ir atkarīgs no klientu individuālajām spējām, izglītības jomas, kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa. Pakalpojumu var saņemt pēc Profesionālās piemērotības noteikšanas, kas ilgst līdz 10 kalendārajām dienām.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, vispirms ir jāveic Profesionālās piemērotības noteikšana. Jāpiesakās:
1) pa tālruni 29249084 (budžeta ietvaros), 27064068 (projekta ietvaros)
2) pa e-pastu: ppn@siva.gov.lv vai sivaprojekts@siva.gov.lv
3) SIVA mājas lapā http://www.siva.gov.lv/ProfesionalasPiemerotibasNoteiksana.html.
Jāiesniedz iesniegums un tam pievienotus - ģimenes ārsta izrakstu, norādot saslimšanas un blakusslimību kodus un atzīme par kontrindikāciju neesamību profesionālās piemērotības noteikšanai, izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un, ja attiecināms, uzvārda (vārda) maiņas apliecinošu kopiju (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālās piemērotības noteikšana
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Daugavpilī
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Rēzeknē
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas laikā tiek nodrošināta trīsreizēja ēdināšana, dienesta viesnīca (nepieciešamības gadījumā), transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, speciālistu konsultācijas un atbalsts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālās piemērotības noteikšana
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Daugavpilī
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Atbalsta punkts Rēzeknē