Asistenta pakalpojums pašvaldībā
Izvēlētā organizācija: Valkas novada dome
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personām ar I vai II  invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti pārvietoties ārpus mājokļa (nokļūt vietā, kur cilvēks strādā, mācās, nokļūt pie ārsta, uz rehabilitācijas iestādi, biedrību u.c.), tādējādi novēršot un mazinot personas invaliditātes izraisītās negatīvās sociālās sekas personas dzīvē un nodrošinātu sociālā statusa atgūšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Asistenta pakalpojumu pašvaldībā ir tiesīgs saņemt:
- bērns  no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti;
- pilngadīgas personas ar I vai II invaliditātes grupu.
Termiņš:
Asistenta pakalpojuma ilgums var būt vienreizējs, uz vienu mēnesi, vairākiem mēnešiem, līdz kārtējā gada beigām, vienu gadu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā
(Ministru kabinets; noteikumi; 942; 2013.01.03.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie veselības aprūpes pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valkas novada dome
Kontaktinformācija: Semināra ielā 9, Valka, Valkas novads, LV-4701
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.