Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija nodrošina pakalpojumus pilngadīgām personām ar smagiem garīga rakstura traucējumiem- mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu var saņemt pilngadīgas personas:
• personas ar invaliditāti ar smagiem garīga rakstura traucējumiem;
• kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Termiņš:
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību, tad mēneša laikā nosūta lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru, kur tos izskata.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai vai viņas likumiskajam pārstāvim, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Balvu novada pašvaldības Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļā vai pagasta pārvaldē pie sociālā darbinieka jāiesniedz  iesniegums, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu un nepieciešamie dokumenti (ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli ar norādītu funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību; psihiatra atzinums par personas psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām sociālo pakalpojumu saņemšanai).
Jāiesniedz kopijas (uzrādot oriģinālu): invaliditāti apliecinošs dokuments, likumiskā pārstāvja pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments, ja pakalpojumu pieprasa personas likumiskais pārstāvis, veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas  lēmums.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64521189
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Sociālā dienesta pasts
Adrese: Raiņa iela 52, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas tiek sniegta atbilde atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus