Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām neredzīgām personām (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Jugla”, nodrošinot pilngadīgām neredzīgām personām mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Neredzīgas personas:
• Ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
• kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga.
Termiņš:
Sociālais dienests no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests viena mēneša laikā nosūta lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa Sociālajam dienestam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1