Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojums pilngadīgām neredzīgām personām (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu sniedz ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija Valsts sociālās aprūpes centra “Rīga” filiāle “Jugla”, nodrošinot pilngadīgām neredzīgām personām mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Neredzīgas personas:
• Ar pirmās un otrās grupas invaliditāti;
• kuru dzīvesvieta deklarēta Balvu novada administratīvajā teritorijā.
Nepieciešams ārsta apliecinājums, ka persona ir neredzīga.
Termiņš:
Sociālais dienests no iesnieguma un citu nepieciešamo dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests viena mēneša laikā nosūta lēmumu un citus nepieciešamos dokumentus uz Sociālās integrācijas valsts aģentūru.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Balvu novada pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā, Bērzpils ielā 1A, Balvos, Balvu novadā, viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 2019.04.05.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Balvu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.01.