Transportlīdzekļa pielāgošana
Izvēlētā organizācija: SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Valsts apmaksātu transportlīdzekļa pielāgošanas pakalpojumu Sociālās integrācijas valsts aģentūra nodrošina personām ar invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi speciāli pielāgota vieglā automobiļa nepieciešamību.
Persona veic vienreizējo iemaksu 7,11 euro apmērā (izņemot ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Transportlīdzekļu pielāgošanu par valsts budžeta līdzekļiem veic cilvēkiem, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (VDEĀVK) ir izsniegusi atzinumu par medicīniskajām indikācijām un speciāli pielāgota transportlīdzekļa nepieciešamību.
Termiņš:
Plānotais transportlīdzekļa pielāgošanas termiņš ir 2 (divas) nedēļas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
SIVA amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Sociālās integrācijas valsts aģentūras nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 914; 2013.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
SOCIĀLĀS INTEGRĀCIJAS VALSTS AĢENTŪRA
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.09.13.