Pabalsts apbedīšanai (Ādažu novada domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: ĀDAŽU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir, ja mirušā pamata dzīvesvieta ir bijusi deklarēta Ādažu novadā. Pabalsts personai, kura organizē apbedīšanu tiek izmaksāts skaidrā naudā vai pārskaitīts uz personas bankas kontu. Pēc personas lūguma pabalsts var tikt pārskaitīts uzņēmumam, kas organizē mirušās
personas apbedīšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Lēmums par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu tiek pieņemts desmit darba dienu laikā no dokumentu iesniegšanas.
Pabalstu var pieprasīt 6 (sešu) mēneša laikā no miršanas fakta reģistrācijas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Ādažu novada domes administratīvo aktu strīdus komisijā. Komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ĀDAŽU NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.26.