Pabalsts garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa (GMI) nodrošināšanai ir atbalsts ģimenei (personai), kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par saistošajos noteikumos noteikto GMI līmeni. GMI līmeņa apmērs mēnesī bērnam ir EUR 80, vecuma vai invaliditātes pensijas saņēmējam, kā arī valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējam - EUR 128,06, personai darbspējas vecumā - EUR 64.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese:
Tālrunis: +371 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese:
Tālrunis: +371 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +371 80005055
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese:
Tālrunis: +371 80005055
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki