Apbedīšanas pabalsts (Alūksnes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Pabalstu personas nāves gadījumā, kuras dzīvesvieta ir deklarēta Alūksnes novada administratīvajā teritorijā, piešķir mirušā ģimenes locekļiem vai personai, kura uzņemas apbedīšanu.
Ja mirusi persona un tai nav personu, kuras uzņemas apbedīšanu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde slēdz vienošanos ar juridisku personu par šī pakalpojuma organizēšanu un sedz ar apbedīšanu saistītos izdevumus.
Apbedīšanas pabalsta apmērs ir vienas valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā. Apbedīšanas pabalsta apmēru samazina par Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras vai citas institūcijas izmaksātā apbedīšanas pabalsta apmēru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
4
Termiņš:
Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu pieņem divu darba dienu laikā. Pabalstu izmaksā divu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Lēmumu var apstrīdēt Alūksnes novada pašvaldībā, Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Alūksnes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.15/2017 “Par pabalstiem Alūksnes novadā”
(Alūksnes novada pašvaldība; saistošie noteikumi; 15; 2018.01.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 0; 1994.06.09.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.11.