Sociālās rehabilitācijas pakalpojums dzīvesvietā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dzīvesvietā psihologa konsultāciju veidā par pašvaldības budžeta līdzekļiem līdz 150,- eiro kalendārajā gadā ir tiesības saņemt bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām un kuram pēc valsts apmaksāta sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas ir nepieciešams turpināt sociālo rehabilitāciju.
No prettiesiskām darbībām cietis bērns ir noziedzīga nodarījuma, ekspluatācijas, seksuālas izmantošanas, vardarbības vai jebkādas citas nelikumīgas, cietsirdīgas vai cieņu aizkarošas darbības upuris.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērns, kurš cietis no prettiesiskām darbībām.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par Liepājas pilsētas pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 2; 2010.03.11.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.20.