Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei ir paredzēts Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ieviests formas tērps.
Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:
• ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
• ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1