Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsts skolēnu formas tērpa iegādei ir paredzēts Daugavpils izglītības iestādēs, kurās ir ieviests formas tērps.
Tiesības saņemt atbalstu formas tērpa iegādei līdz 30,00 euro vienu reizi kalendārajā gadā uz katru izglītojamo ir:
• ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss;
• ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Atbalstu skolēnu formas tērpa iegādei izmaksā kā kompensāciju vai pārskaitījuma veidā uz attiecīgā pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils pilsētas dome
Atgādinājums
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 46; 2017.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.27.