Pabalsts pārtikas iegādei (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu pārtikas iegādei ir tiesības saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai ģimenei (personai):
1) krīzes situācijā, ja tai objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un ja:
a) ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 90 eiro;
b) persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos);
2) ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums pārtikas iegādes pabalstam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1