Pabalsts pārtikas iegādei (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu pārtikas iegādei ir tiesības saņemt Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai ģimenei (personai):
1) krīzes situācijā, ja tai objektīvu iemeslu dēļ ir ierobežota vai nav iespēja saņemt pietiekamu uzturu un ja:
a) ienākumi uz katru ģimenes locekli iepriekšējā mēnesī nepārsniedz 90 eiro;
b) persona ir reģistrējusies Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieks (izņemot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 37. panta pirmajā daļā minētajos gadījumos);
2) ārkārtas situācijā, kura izveidojusies stihiskas nelaimes rezultātā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par pabalstu pārtikas iegādei
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 3; 2015.02.06.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.21.