Vienreizēji pabalsti pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm personai ir iespējams saņemt šādus divus vienreizējus pabalstus:
•vienreizējs pabalsts sadzīves apstākļu uzlabošanai,
•vienreizējs pabalsts personu apliecinoša dokumenta noformēšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Vienreizējus pabalstus pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm ir tiesības saņemt personai, kura pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas atbrīvota no brīvības atņemšanas iestādes un kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Sociālais dienests lēmumu par vienreizēju pabalstu piešķiršanu pieņem mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par vienreizējiem pabalstiem pēc atbrīvošanas no brīvības atņemšanas iestādēm
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 37; 2014.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.20.