Veselības aprūpes pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:
• par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;
• par medikamentu iegādi;
• par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
• par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;
• par optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles) iegādi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.
Veselības aprūpes pabalsta apmērs ir līdz 75 eiro vienai personai un ne vairāk kā 145 eiro ģimenei kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums Veselības aprūpes pabalstam
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1