Veselības aprūpes pabalsts (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalsts ir paredzēts šādu ar veselības aprūpi saistītu izdevumu daļējai segšanai:
• par zobu labošanu, protezēšanu, zobu higiēnas pakalpojumu;
• par medikamentu iegādi;
• par pacienta iemaksu un/vai līdzmaksājumu par veselības aprūpes pakalpojumu pie ģimenes ārsta, ārsta speciālista vai sertificētā ārstniecības iestādē;
• par konsultācijām un ārstēšanu pie ārsta speciālista;
• par optisko redzes korekcijas līdzekļu (brilles) iegādi ar ārsta speciālista nosūtījumu vai briļļu recepti.
Veselības aprūpes pabalsta apmērs ir līdz 75 eiro vienai personai un ne vairāk kā 145 eiro ģimenei kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Ja personai nav tiesību saņemt veselības aprūpes pabalstu, Sociālais dienests pieņem lēmumu par atteikumu piešķirt veselības aprūpes pabalstu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par veselības aprūpes pabalstu
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 13; 2020.01.22.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.20.