Pabalsts Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienā (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu 50 eiro apmērā ir tiesības saņemt politiski represētajām personām, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 76. panta otrai daļai, 77. panta pirmajai daļai un 79. panta pirmajai daļai.
Atgādinājums
Sociālais dienests 15 dienas pirms pabalsta izmaksas informāciju par izmaksas laiku ievieto mājas lapā www.socialaisdienests.liepaja.lv.
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Par svētku pabalstiem
(Liepājas pilsētas dome; saistošie noteikumi; 27; 2013.02.19.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie sociālās aizsardzības pasākumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.10.18.