Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts šādiem mērķiem:
-  ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšana:
• pacienta iemaksas par ārstēšanu slimnīcas dienas stacionārā vai diennakts stacionārā izdevumu segšanai vai kompensēšanai;
• citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem;
- ar tuberkulozi slimām personām;
- citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem:
• veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
• medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;
• zobārstniecības/stomatoloģijas, zobu protezēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
• izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
• transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;
• medicīnisko ierīču, inkontinences līdzekļu un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
• bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;
• plānveida operācijas izmaksu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Dienestam e-iesniegumu vai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vēršas ar iesniegumu klātienē, pievienojot dokumentus saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei
Klātiene
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" Klientu apkalpošanas centrs
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus