Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Atbalsts veselības aprūpes izdevumu segšanai vai kompensēšanai ir paredzēts šādiem mērķiem:
-  ārstniecības pakalpojumu saņemšanas izdevumu segšana:
• pacienta iemaksas par ārstēšanu slimnīcas dienas stacionārā vai diennakts stacionārā izdevumu segšanai vai kompensēšanai;
• citiem ar ievietošanu slimnīcas diennakts stacionārā saistītiem izdevumiem;
- ar tuberkulozi slimām personām;
- citiem ar veselības aprūpi saistītiem mērķiem:
• veselības apdrošināšanas polises iegādes izdevumu kompensēšanai;
• medikamentu, kuriem piemēro samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi, iegādes izdevumu kompensēšanai;
• zobārstniecības/stomatoloģijas, zobu protezēšanas un ortodonta pakalpojuma apmaksai vai apmaksas izdevumu kompensēšanai;
• izdevumu kompensēšanai par vizīti pie ārsta speciālista;
• transporta pakalpojumu kompensācijai klientiem, kuriem nepieciešama hemodialīzes procedūra;
• medicīnisko ierīču, inkontinences līdzekļu un optisko briļļu lēcu iegādes izdevumu kompensēšanai;
• bezglutēna pārtikas produktu iegādei un iegādes izdevumu kompensēšanai;
• plānveida operācijas izmaksu segšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Daugavpils pilsētas dome
Atgādinājums
Nav
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām
(Daugavpils pilsētas dome; saistošie noteikumi; 46; 2017.01.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Kontaktinformācija: Vienības iela 8, Daugavpils, LV - 5401, socd@socd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.06.27.