Dzīvokļa pabalsts kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai (Daugavpils pilsētas pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests"
Īss apraksts:
Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai ir tiesības saņemt ģimenēm (personām), šādā apmērā:
- ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgās ģimenes (personas) statuss un kuru aizgādībā vai aprūpē:
• nav bērnu – 150,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
• ir viens vai divi bērni – 165,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
• ir trīs vai vairāk bērnu – 200,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
- ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – 129,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
- ģimenēm, kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss, kurās visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti un kuru ģimenes ienākumi nepārsniedz 445,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
- atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss un kuras ienākumi:
• nepārsniedz 165,00 euro mēnesī – 171,00 euro apmērā kalendārajā gadā;
• nepārsniedz 285,00 euro mēnesī – 143,00 euro apmērā kalendārajā gadā.
Pabalstu kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai piešķir vienu reizi kalendārajā gadā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskās personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums dzīvokļa pabalsta piešķiršanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iztikas līdzekļu deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1