Pabalsts veselības aprūpei
Izvēlētā organizācija: NĪCAS NOVADA DOME
Īss apraksts:
Veselības aprūpes pabalstu ir tiesības saņemt šādām ģimenēm (personām), šādā apmērā kalendārajā gadā:                                              
1. ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss:                                                                                      1.1. līdz 100,00 euro;                                                                                
1.2. papildus 1.1. punktā noteiktajai summai – 15,00 euro par katru aizgādībā vai aprūpē esošu nepilngadīgo bērnu;                    
2. ģimenēm (personām), kurām piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss līdz 90,00 euro.                                            
* Pabalstu var saņemt pa daļām, kalendārā gada ietvaros.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona
Nīcas  novada administratīvajā teritorijā pamata dzīvesvietu deklarējušām ģimenēm (personām), kuras dzīvo Nīcas novada administratīvajā teritorijā un kurām ir spēkā esošs lēmums par trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu.
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža, pakalpojums tiek piešķirts lēmumā minētajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieteikšana
Pabalsta pieprasītājs Nīcas novada domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz iesniegumu.                                                                              
Lai saņemtu veselības aprūpes pabalstu, pabalsta pieprasītājam jāiesniedz iesniegums un darījumu apliecinoši dokumenti: kases čeki ar vārdu, uzvārdu, personas kodu vai stingrās uzskaites kvītis (kopijas) un recepšu kopijas.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Skolas iela 5 - 2, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja persona ir darbspējas vecumā, tiek slēgta vienošanās par līdzdarbības pienākumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Skolas iela 5 - 2, Nīca, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: