Bezdarbnieka vai darba meklētāja statusa iegūšana
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piešķir Bezdarbnieka un darba meklētāja statusu un veic individuālo darbu ar bezdarbniekiem, lai nodrošinātu maksimāli ātru to atgriešanos darba tirgū.
Lai pretendētu uz bezdarbnieka pabalstu, vispirms ir nepieciešams iegūt bezdarbnieka statusu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
1) Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, vai persona, kurai ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā, vai minēto personu laulātais, kam ir termiņuzturēšanās atļauja Latvijā;
2) Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Šveices Konfederācijas pilsonis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts vienas darba dienas laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas iesniegumu var iesniegt Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē mutvārdos vai rakstveidā (t.sk. elektroniskā veidā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu nva@nva.gov.lv).
Atgādinājums
Bezdarbnieka statuss: nestrādājoša persona, kas neapgūst pamata vai vidējo izglītību klātienē, nesaņem vecuma pensiju.
Darba meklētāja statuss: nestrādājoša persona, kas neapgūst pamata izglītību klātienē.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: K.Valdemāra iela 38 k-1, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.07.12.