Profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programma
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ!  
Ja Nodarbinātības valsts aģentūrā esat reģistrējies kā bezdarbnieks, Jums ir iespēja saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:
Profesionālās tālākizglītības programmā - dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves tiek kārtots profesionālās kvalifikācijas eksāmens. Ja esat veiksmīgi nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, Jums izsniedz profesionālās pilnveides kvalifikācijas apliecību.
Profesionālās pilnveides izglītības programmā - dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Ja esat apguvis pilnveides programmu, Jums izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
Detalizēta informācija par kritērijiem bezdarbnieka iesaistei profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmās, par  kupona izdošanas kārtību un apmācības organizēšanas nosacījumiem NVA mājas lapā www.nva.gov.lv. →Klientiem→Bezdarbniekiem un darba meklētājiem→  Apmācības iespējas profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības programmas bezdarbniekiem ar kupona metodi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Bezdarbnieki
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Pārsūdzības process - normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Vispārēji nodarbinātības jautājumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Nodarbinātības valsts aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Kr.Valdemāra iela 38, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA