Jauniešu garantijas
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās vai nestrādā, var doties uz tuvāko Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) filiāli pieteikties dalībai “Jauniešu garantijas” atbalsta pasākumos.

NVA palīdzēs iekļauties mūsdienu darbā tirgū, piedāvājot darba tirgus vajadzībām atbilstošu prasmju un iemaņu attīstīšanas iespējas, kā arī praktisku iemaņu iegūšanu pie darba devējiem.  

“Jauniešu garantijas” ietvaros jaunieši saņems atbalstu darba meklēšanā, un individuālās karjeras konsultācijas laikā noteiks piemērotāko nodarbinātības vai apmācības pasākumu, kas sekmēs jauniešu konkurētspēju darba tirgū.

Jauniešiem ir iespēja piedalīties kādā no šiem pasākumiem:
1) Apmācību iespējas:
• Profesionālā tālākizglītība un profesionālā pilnveide;
• Neformālā izglītība;
• Darbnīcas jauniešiem;
• Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi.
2) Nodarbinātības pasākumi:
• Pirmā darba pieredze jaunietim;
• Subsidētās darba vietas jauniešiem bezdarbniekiem;
• Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība nevalstiskajā sektorā.
3) Atbalsta pasākumi:
• Darba meklēšanas atbalsta pasākumi;
• Karjeras konsultācijas;
• Atbalsts jauniešu reģionālajai mobilitātei.*

* Piedaloties, kādā no “Jauniešu garantijas” apmācību vai nodarbinātības atbalsta pasākumā ir iespējams saņemt atbalstu reģionālajai mobilitātei.

Ar sīkāku informāciju par katru no programmas "Jauniešu garantijas" pasākumiem var iepazīsties NVA mājas lapā www.nva.gov.lv, sadaļā “Jauniešu garantijas”. Bezmaksas informatīvais tālrunis 80200206.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācas vai nestrādā, neapgūst pilna laika studiju programmas Augstskolu likuma izpratnē.
Termiņš:
Pakalpojumu iespējams saņemt pēc pieprasījuma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Jauniešu garantijas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1