Individuālas psihologa konsultācijas
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
NVA reģistrētiem bezdarbniekiem ir iespēja saņemt individuālas psihologa konsultācijas.

Individuālo psihologa konsultāciju laikā speciālists sniedz emocionālo atbalstu un palīdz risināt dažādas problēmsituācijas, lai palīdzētu bezdarbniekiem pārvarēt bezdarbu veicinošas problēmas un atgriezties darba tirgū.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bezdarbnieki, kuri bijuši bez darba vismaz 12 mēnešus, un šajā periodā nav strādājuši ilgāk par 2 mēnešiem bez pārtraukuma.
Termiņš:
Nepieciešamo konsultāciju skaitu nosaka speciālists.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Individuālas psihologa konsultācijas
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2