Licence melno un krāsaino metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Licence metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā nepieciešama, lai nodrošinātu metāllūžņu aprites kontroli
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Vides pārraudzības valsts birojā
Atgādinājums
Lai saņemtu licenci lūžņu iepirkšanai Latvijas Republikā komersantam jābūt saņemtai atļaujai A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai vai atkritumu savākšanas, pārkraušanas, šķirošanas un uzglabāšanas atļaujai.
Brīdinājums
Nesamaksājot valsts nodevu atļaujas izsniegšana tiks atteikta
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.08.