Prekursoru operatoru licencēšana un reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licence vai prekursoru operatora reģistrācija nepieciešama operatoram vai tā pilnvarotai personai  darbībai ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
60 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite