Prekursoru operatoru licencēšana un reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Licence vai prekursoru operatora reģistrācija nepieciešama operatoram vai tā pilnvarotai personai  darbībai ar prekursoriem
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
60 dienas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Operatoram Zāļu valsts aģentūras lēmumu ir tiesības apstrīdēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Licences un reģistrācijas īpašniekam:
1) 10 darbdienu laikā jāinformē par izmaiņām, kas saistītas ar iesniegtajā dokumentācijā norādīto informāciju;
2) jāiesniedz Pārskats par prekursoru apriti katru cet. 15 dienu laikā pēc cet. beigām.
Brīdinājums
Zāļu valsts aģentūra var apturēt vai anulēt licenci un reģistrāciju, ja tiek konstatēti prekursoru apriti regulējošo normatīvo aktu pārkāpumi vai konstatēts, ka operators ir sniedzis nepatiesas ziņas.
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Zāļu valsts aģentūra
Kontaktinformācija: Adrese:  Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424, 29447659
E-pasts:  info@zva.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.08.