Galvojumu izsniegšana un uzraudzība
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumus aizdevumu līgumu projektiem, kā arī organizējot valsts galvojumu sniegšanas procesu. Pēc valsts galvojumu izsniegšanas Valsts kase uzskaita valsts galvojumu rezultātā radušās saistības, kā arī regulāri publicē informāciju par kopējo galvoto parādu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kredītiestāde (finanšu institūcija), kura saņem valsts galvojumu par šādu pretendentu saistībām:
•Kapitālsabiedrības (valsts/pašvaldība >50% kapitāldaļas vai vairākas pašvaldības >65% kapitāldaļas)
•Komercdarbības atbalsta programmu īstenotāji
•Studiju un studējošo kredīta saņēmēji
Termiņš:
Valsts kase izvērtē galvojuma pretendenta iesniegtos dokumentus un sadarbībā ar nozares ministriju sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Valsts kase
Kontaktinformācija: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050; ekase@kase.gov.lv; 67094368, izvēloties taustiņu 2
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.03.31.