Paziņošana par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties saimnieciskās darbības veicēja statusā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskā persona, kas gūst ienākumus no īpašuma (iznomāšana, izīrēšana u.tml.) iesniedz paziņojumu VID, ka veiks nereģistrējamu saimniecisko darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Patentmaksātāja reģistrācija
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS Saimnieciskās darbības veicēja reģistrācija