Paziņošana par saimnieciskās darbības veikšanu, nereģistrējoties saimnieciskās darbības veicēja statusā
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Fiziskā persona, kas gūst ienākumus no īpašuma (iznomāšana, izīrēšana u.tml.) iesniedz paziņojumu VID, ka veiks nereģistrējamu saimniecisko darbību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trīs dienu laikā pēc dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Iesniedzams dokuments
Paziņojums (MK 22.09.2015. not.Nr.537, 7.pielikums)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments
Metodiskais materiāls
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
www.vid.gov.lv
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1