Lēmums par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu izpildi
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu finansiālo problēmu risināšanai, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Likums "Par nodokļiem un nodevām" 24.pants
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
VID tīmekļvietnē "Termiņpagarinājumi un nodokļu parādi"
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1