Lēmums par labprātīgu nokavēto nodokļu maksājumu izpildi
Izvēlētā organizācija: VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Īss apraksts:
Nodokļu maksātājs, lai saņemtu nepieciešamo atbalstu finansiālo problēmu risināšanai, Valsts ieņēmumu dienestā iesniedz motivētu rakstveida iesniegumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
VID pieņem lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi vai lēmumu par atteikumu vienoties par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu samaksu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Septiņu dienu laikā pēc lēmuma paziņošanas nodokļu maksātājs to var apstrīdēt VID ģenerāldirektoram, iesniedzot iesniegumu Valsts ieņēmumu dienestā, Talejas ielā 1, Rīgā, LV-1978, vai elektroniskā veidā, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 1995.04.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
Kontaktinformācija: Talejas iela 1, Rīga, LV – 1978
Konsultatīvais tālrunis: 67120000
e-pasts: vid@vid.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.07.13.