Atbalsts ciltsdarba pasākumiem kazkopības nozarē
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta mērķis ir kazkopības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācēju kvalitātes, pirmās un otrās laktācijas kazu lineārai vērtēšanai, kā arī iegūto datu analīzei, ciltsdarba izkopšanas plāna un lecināšanas pāru atlases programmas izstrādei, par vaislai audzējamo kazu un āžu kazeīna genotipa noteikšanu un vaislas āžu izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.
Termiņš:
Kārta atvērta līdz 31.12.2016.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA