Atbalsts ciltsdarba pasākumiem piensaimniecības nozarē
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta  mērķis ir piensaimniecības nozarē attīstīt ciltsdarbu, mērķtiecīgi izmantojot dzīvniekus, lai saglabātu un uzlabotu esošo genofondu.

Atbalsts paredzēts ciltsgrāmatas uzturēšanai un dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes un produktivitātes noteikšanas testiem (produktivitātes kontrolei un novērtēšanai pēc pēcnācējiem, lineārajai vērtēšanai, pāru atlasei).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents ir lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju organizācija.
Termiņš:
Kārta atvērta
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums atbalsta saņemšanai par augstvērtīga šķirnes vaislas buļļa ģenētiskās kvalitātes noteikša
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ciltsgrāmatā uzņemamu dzīvnieku
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārraudzības ganāmpulkā esošai p
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums atbalsta saņemšanai par lineāri novērtētu pirmās un trešās laktācijas pārraudzības ganāmp
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veicamajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veic
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums atbalsta saņemšanai par veikto vaislinieku atlasi pārojumiem pārraudzības ganāmpulkā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Latvijas brūnās vai Latvijas zilās šķirnes buļļu ģenētisko resursu uzglabājamā bioprodukta saraksts
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pārskats atbalsta saņemšanai par ģenētiskās kvalitātes noteikšanu pārbaudāmā buļļa meitām
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pārskats atbalsta saņemšanai par pārraudzības rezultātu datu apstrādi, datu apmaiņas nodrošināšanu u
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pārskats atbalsta saņemšanai par veiktajām pārraudzības analīzēm govju un kazu pienam un par veikto
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA