Atbalsts EIP* lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir vismaz nacionāli nozīmīgu uz jaunradi vērstu projektu īstenošana lauksaimniecības, mežsaimniecības un lauksaimniecības produktu pārstrādes nozarē vai tās sektorā, atbalstot tādu projektu īstenošanu, kas paredz jaunradītus risinājumus nozarē vai tās sektorā, ar iespējami plašāku potenciālo labuma guvēju loku, lai sekmētu nozares attīstību kopumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Kārta atvērta
01.03.2018.-05.04.2018.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Informatīvs dokuments
PARAUGS projekta idejas iesnieguma aizpildīšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Hipersaite
Informācija par pakalpojumu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA