Atbalsts saglabāšanas pasākumiem
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākumā atbalsta stikla zušu (Eiropas zušu Anguilla anguilla) ielaišanu Latvijas iekšējos ūdeņos atbilstoši Noteikumu Nr.722 1.pielikumam un attiecīgās ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents ir:
- valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā;
- vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas  Noteikumu Nr.722 1. pielikumā minētie iekšējie ūdeņi.
Termiņš:
Kārta atvērta
17.11.2017.-15.01.2018.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Aksts par zušu ielaišanu dabiskajā ūdenstilpnē
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Atbalsta pretendenta deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Projekta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Informācija par pasākumu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA