Atbalsts saglabāšanas pasākumiem
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākumā atbalsta stikla zušu (Eiropas zušu Anguilla anguilla) ielaišanu Latvijas iekšējos ūdeņos atbilstoši Noteikumu Nr.722 1.pielikumam un attiecīgās ūdenstilpes ekspluatācijas noteikumiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents ir:
- valsts zinātniskais institūts, kas īsteno valsts politiku zivju krājumu atražošanas jomā;
- vietējā pašvaldība, kuras teritorijā atrodas  Noteikumu Nr.722 1. pielikumā minētie iekšējie ūdeņi.
Termiņš:
Kārta atvērta
17.11.2017.-15.01.2018.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.19.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA