Vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšana un teritorijas aktivizēšana
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir sekmēt efektīvu sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanu, piešķirot atbalstu vietējās rīcības grupas darbības nodrošināšanai un teritorijas aktivizēšanai, tā veicinot lauku un zivsaimniecībai nozīmīgu teritoriju attīstības nepārtrauktību.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Kārta atvērta līdz 31.12.2020.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atbalsta pretendenta deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Maršruta lapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pārbaudes ziņojums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Pārskats par pasākumu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Projekta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA