Meža ieaudzēšana
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta maksājums par platību, kurš aprēķināts, pamatojoties uz standarta izmaksām meža ieaudzēšanai un ieaudzētās mežaudzes uzturēšanai.
Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents:
- fiziska persona – zemes īpašnieks;
- juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.
Termiņš:
Kārta atvērta 09.10.2017.-11.12.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atbalsta pretendenta deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plāns
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Projekta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA