Meža ieaudzēšana
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Atbalsta maksājums par platību, kurš aprēķināts, pamatojoties uz standarta izmaksām meža ieaudzēšanai un ieaudzētās mežaudzes uzturēšanai.
Atbalstu piešķir, ievērojot pretendentu izstrādātu un Valsts meža dienesta saskaņotu Meža apsaimniekošanas atbalsta pasākumu plānu (Noteikumu Nr.455 1.pielikums).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalsta pretendents:
- fiziska persona – zemes īpašnieks;
- juridiska persona, kuras pamatkapitālā ir vismaz 50 procentu privātā kapitāla daļu un kura ir zemes īpašnieks.
Termiņš:
Kārta atvērta 09.10.2017.-11.12.2017.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.30.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA