Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ražotāju grupa pasākuma izpratnē ir ne mazāk kā 5 ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija.
Pasākuma ietvaros ražotāju grupa īsteno Atzīšanas plānu, un ne vēlāk kā pēc 5 gadien grupa kļūst par ražotāju organizāciju.
Termiņš:
Kārta atvērta līdz 31.12.2020.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz atbilstošās veidlapas.
Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...
E-pasts lad@lad.gov.lv

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA