Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ražotāju grupa pasākuma izpratnē ir ne mazāk kā 5 ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija.
Pasākuma ietvaros ražotāju grupa īsteno Atzīšanas plānu, un ne vēlāk kā pēc 5 gadien grupa kļūst par ražotāju organizāciju.
Termiņš:
Kārta atvērta līdz 31.12.2020.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atbalsta iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Atzīšanas plāna iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesniegums par izmaiņu veikšanu atzīšanas plāna iesniegumā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pietiekšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA