Atbalsts ražotāju organizācijām augļu un dārzeņu sektorā
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir atbalstīt ražotāju organizācijas augļu un dārzeņu nozarē, lai veicinātu to biedru produkcijas koncentrēšanu un kopīgu piedāvājumu tirgū.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ražotāju grupa pasākuma izpratnē ir ne mazāk kā 5 ražotāju apvienība, kuras pamatdarbība ir biedru saražoto produktu realizācija.
Pasākuma ietvaros ražotāju grupa īsteno Atzīšanas plānu, un ne vēlāk kā pēc 5 gadien grupa kļūst par ražotāju organizāciju.
Termiņš:
Kārta atvērta līdz 31.12.2020.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar Lauku atbalsta dienesta likuma 13.pantu, Lauku atbalsta dienesta (LAD) amatpersonu pieņemtos administratīvos aktus (lēmumus) var apstrīdēt un pārsūdzēt rakstveidā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, iesniedzot iesniegumu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Kontaktinformācija: Rīga, Republikas laukums 2, Rīga, LV - 1981
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.01.25.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA