Tirdzniecības pasākumi
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir sekmēt jaunu tirgu apgūšanu, kā arī uzņēmumu un produktu sertificēšanu, produkcijas izsekojamību un marķējuma nostiprināšanu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Kārta atvērta
19.02.2018.-14.12.2018.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atbalsta pretendenta deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Projekta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA