Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis ir palielināt nodarbinātību un teritoriālo kohēziju, īstenojot šādu konkrētu mērķi: ekonomiskās izaugsmes, sociālās iekļaušanas un darbvietu radīšanas veicināšana un sniedzot atbalstu nodarbinātībai un darbaspēka mobilitātei piekrastes un iekšzemes kopienās, kas atkarīgas no zvejas un akvakultūras, tostarp darbību dažādošana zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Kārta atvērta līdz 31.12.2020.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Atbalsta pretendenta deklarācija
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Finanšu informācija (pieteikuma C.sadaļa) iesniegšanai EPS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Projekta iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Uzskaites veidlapa par saņemto de minimis atbalstu
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA