Riska pārvaldība
Izvēlētā organizācija: LAUKU ATBALSTA DIENESTS
Īss apraksts:
Apakšpasākumi:
1. Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu- kompensējošs maksājums lauksaimniekiem, pamatojoties uz iesniegto apdrošināšanas polisi par ražas, augu un dzīvnieku apdrošināšanu un tās apmaksu apliecinošajiem dokumentiem.
Atbalstu piešķir 65 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.

2. Alternatīvais atbalsts lopkopības saimniecībām-  atbalstu var saņemt primāro lauksaimniecības produktu ražotājs, kas ir apdrošinājis produktīvos lauksaimniecības dzīvniekus pret tiem riska faktoriem, par kuriem nav paredzēts atbalsts aktivitātē „Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu”.
Atbalstu piešķir 50 % apmērā no apdrošināšanas polises iegādes izdevumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Projekta iesniegšanas kārta atvērta no 2015.gada 15.oktobra līdz 2019.gada 1.decembrim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Hipersaite
Papildus informācija par pieteikšanos
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA